PF 2018

Výkonný výbor Svazu chovatelů koní Kinských si vám dovoluje popřát pokojné Vánoce a PF 2018.

 

Rádi bychom již dnes pozvali všechny členy na Valnou hromadu SCHKK, která se bude konat v sobotu 28.dubna 2018, tentokráte v Chlumci nad Cidlinou, v prostředí zámku. Poznamenejte si již nyní toto datum, bližší informace obdrží členové v pozvánce. Těšíme se na hojnou účast.

Výkonný výbor SCHKK by opět rád na VH ocenil dlouholeté a v chovu a sportovním využití zasloužilé členy svazu KK udělením čestného členství či chovatelským oceněním.

Proto si dovolujeme požádat členy SCHKK o podání návrhů našich členů na toto ocenění. Své návrhy, se stručným zdůvodněním, zašlete mailem na adresu tajemníka (p.dvorak@-minerva.cz) , nejpozději do 31.1.2018. Všechny návrhy došlé od našich členů VV SCHKK projedná na svém únorovém zasedání.

Novinky na e-mail

Nepropásněte žádnou novinku. Všechny důležité informace vám zašleme rovnou na e-mail.

+420 777 247 110