Plemenní hřebci

FAMOUSDANCE – hřebec v Plemenné knize koní Kinských

Doslova famózní tanečník, přestože je ryze skokového původu uplatnil by se s úspěchem i v drezuře

Chovatelé koní Kinských hledali cestu jak zlepšit skokové a pohybové vlastnosti svých koní. Na rok 2017 zařadili nového plemeníka a věří, že bude nositelem těchto vlastností.

Základní údaje a charakteristika

nar. 7 . 6. 2010, KVH 171 cm, velmi ušlechtilý ryzák s krásnou ušlechtilou hlavou, dlouhým dobře nasazeným krkem, dobrou horní linií, suchým fundamentem, přirozeným držením těla, s nadprůměrnou mechanikou pohybu, s obrovským skokovým potenciálem po svých předcích. Jeho původ má ohromnou genetickou hodnotu.

Famousdance se vyznačuje přirozenou opatrností, odvahou a pevným přesvědčením vždy se dostat na druhou stranu překážky, fyzickou odolností a dopředným temperamentem, lehkostí odrazu, velkou silou, dobrým kmihem a schopností sériově překonávat parkury. Tyto schopnosti nelze naučit, tyto schopnosti musí být koni vrozené. Famousdance jimi bohatě disponuje a nezbývá než si přát aby je předával na své potomstvo.

Trocha historie

Oktavian hrabě Kinský a po něm Zdenko Kinský zušlechťovali uzavřené rodiny matek chovu koní Kinských zejména plnokrevnými hřebci. Chceme-li se vyhnout příbuzenské plemenitbě při poměrně malé populaci koní Kinských, přibližně 300 chovných klisen, nevyhneme se ani dnes v chovu koní Kinských občas přidat novou krev. Kromě použití plnokrevných hřebců, s ohledem na využívání koní Kinských velmi často v klasických jezdeckých disciplínách, je třeba volit ušlechtilé hřebce se dobrým skokovým nebo drezurním původem.

Kariera

Jezdecká škola EK v roce 2011 koupila ročního hřebečka KVPN s holštýnským původem. Vybrán byl na základě jeho velké genetické hodnoty jeho původu. ½ roku zůstal na pastvinách v Holansku a poté byl převezen do Čech a do svých 3 let ho ve výběhu vychovával a vzdělával valach Nugát Kinský. Úžasný učitel, s velmi přátelskou povahou a přitom dostatečně sebevědomí.

Famousdance začal sportovat ve 4 letech, v 5-ti bez problémů zvládl parkury stupně „L“, na jaře v 6-ti letech startoval v soutěžích stupně „S“ a hned první tři parkury přeskákal bez chyby. Úspěšné skákal až do konce sezony, absolvoval 12 parkurů stupně „S“ z toho 7 x čistě, 1x s 1 tr.b., 2x se 4 tr.b., 1x s 5 tr.b., 1x s 8 tr.b. Z 12 parkurů bylo 7 parkurů S** z nich 3 x s 0 tr.b. Na závěr sezony úspěšně překonal ST*.

Uchovnění

Na Národní přehlídce koní Kinských 2016 byl hřebec předveden komisi a chovatelům k posouzení. V sezóně 2016 hřebec přes svoji sportovní výkonnost a testaci naplnil podmínky pro zápis do PK KK. Rada PK KK doporučila hřebce k uchovnění.

Závěr

Z pětice zakladatelů světového skokového sportu Capitol I, Cor de la Bryere, Langraf/Lord, Nimendor chybí v původu Famousedance poslední ikona hřebec Almé.

Někteří chovatelé KK ho mají v klisnách po hřebci Alois (Askot – Almé)

 

Nabízíme veškerý servis spojený s připouštěním; ustájení klisen, vyšetření březosti ultrazvukem, transport klisen, ubytování majitelů apod.
Před připouštěcí sezónou je nutné nechat klisnu vyšetřit veterinářem na infekční metritidu.

Kontakty : Libuše a Petr Půlpánovi
Jezdecká škola Equus Kinsky v Hradištku u Sadské

tel.: 777 247 110 , 776 057 706
e-mail : js@equus-kinsky.cz

Novinky na e-mail

Nepropásněte žádnou novinku. Všechny důležité informace vám zašleme rovnou na e-mail.

+420 777 247 110