Slavnosti koní 1998

Dne 21. června 1998 proběhly opět po dvou letech „Slavnosti koní Kinských“. Právem lze tyto slavnosti označit za nástupce dřívějších jezdeckých dnů, které ještě před nemnoha lety bývaly pořádány Národním hřebčínem v Kladrubech nad Labem a byly svátkem všech, kdo mají s koňmi a jezdeckým sportem co do činění.

Tentokrát se i počasí umoudřilo a – na rozdíl od „Dne koní“ – zalévalo návštěvníky letními paprsky a nikoli vodou.

Program slavností nebyl zaměřen jen úzce na koně rázu koní Kinských, ale byl pestrým průřezem spektra plemen koní, která jsou chována na území České republiky. O tom vypovídá i jejich počet, který se vyšplhal až na třiadvacet. K vidění byla plemena od nejmenších poníků až po mohutnější kladrubské koně, či představitele frízského plemene.

Slavnosti nejprve zahájil krátkým proslovem Dr. Radslav Kinský a vzápětí poté následoval průvod Selské jízdy. Selská jízda, kromě předvedení svých koní v zápřeži i pod sedlem, rovněž připomínala letošní 80-té výročí vzniku České republiky.

Jako první z řady jezdců a koní se představila Eva Drbohlavová v sedle koně chlumeckého chovu se jménem „Golden Aya“ a společně předvedli drezurní úlohu na hudbu (kür).

Následovala chovatelská přehlídka hřebčína Equus Kinsky, kde byli představeni především plemeníci hřebčína a poté následovaly nejlepší klisny včetně jejich letošních hříbat. Hlavní pozornost byla zaměřena samozřejmě na hřebce, především na Burbona a Červánka, kteří jsou v současné době hlavními plemeníky hřebčína. Fotografie z této části slavností budou k dispozici kolem 26. 7.

Další část programu byla věnována parkuru spřežení. Startovala v něm spřežení velice různorodá jak plemenem koní (od poníků po kladrubské koně), tak i druhem zápřeže (jednospřeží, quadrigu až po tandem). Rovněž kočáry a vozy byly rozmanitých typů, které pokrývaly celé rozpětí od žebřiňáku Selské jízdy až po speciální kočáry pro takové závody. Do parkuru se vydala i quadriga poníků p. Pechana se zmenšenou kopií krytého vozu z dob Divokého západu – absolvovala bez chyby.

Vítězství v parkúru spřežení si odnesl – téměř domácí – Jaroslav Pavel, který vedl jednospřeží s kladrubskou klisnou Líbeznou. Pro zajímavost – druhé místo obsadila výše zmíněná quadriga poníků p. Pechana.

Celá část představující vozatajský sport byla solidním přehledem většiny z toho, co je dnes ve vozatajství k vidění.

Quadriga poníků si vydobyla uznání svým výkonem v parkuru

Vítězem parkuru spřežení se stal Jaroslav Pavel.

Zaslouženou pozornost budil i tento tandem

Následující bod programu byl malým výletem do zašlých časů králů a panovnických družin, které začasté podnikaly lovecké výpravy. K tomu byli zapotřebí koně i zvláště vycvičení draví ptáci – a právě tuto kombinaci předvedla skupina sokolníků.

Ptáci předváděli vzlety i přistání z ruky a na ruku, zachycení vábítka i přelety mezi rukavicemi dvou vzájemně vzdálených sokolníků.

K vidění byl jestřáb, raroh i krkavec Kuba, který měl na věc zjevně svůj vlastní názor.

Bravurní přistání na ruku

Program pokračoval chovatelskou přehlídkou zástupců všech zúčastněných plemen. Pestrá škála nejrůznějších koní defilovala před očima návštěvníků, kteří mohli zhlédnout téměř vše od miniaturního amerického poníka, přes westernové koně plemen quarter a appaloosa až po koně těžších plemen.

Pozornost vzbudili zejména koně andaluského plemene a frízský hřebec Romeo, o kterém bude ještě řeč dále. Neobvyklé zpestření obstaral i americký klusák, který byl předveden zapřažený v sulce.

Následovala voltižní vystoupení na třech koních současně (včetně voltiže na poníkovi). Lépe než široké rozepisování snad poslouží přiložené fotografie.

Voltižního vystoupení se účastnili voltižéři z Hradce Králové, TJ Orion Praha a poník byl v soukromém majetku.

A to se již schylovalo k jednomu z vrcholů průběhu slavností – k Chlumecké steeplechase osobností. Vyjma trojnásobného vítěze Velké pardubické Pavla Liebicha v ní startoval i Dr. Radslav Kinský, herec Ivan Vyskočil, ředitel kladrubského učiliště ing. Petřík a další. Zvláštního uznání si zasluhuje zejména účast Dr. Kinského, který týden před slavnostmi oslavil sedmdesáté narozeniny. Ani pokročilý věk však Dr. Kinskému nezabránil v aktivní účasti na dostihu a k jeho zdárnému dokončení.

Dostih s přehledem vyhrál P. Liebich na klisně Karin, následován Máriem a ing. Petříkem na vlastním koni. Dr. Kinský dostih dokončil jako čtvrtý.

Dekorování jezdců po ukončení dostihu

Dr. Kinský dokončuje dostih na čtvrté pozici

První čtyři koně v cílové rovince

Opět jeden z vrcholů slavností – frízský hřebec Romeo při ukázce španělské školy.

Teto hřebec byl zaslouženě středem pozornosti návštěvníků slavností. Cviky passage a piaff i mnoho dalšího v jeho podání bylo potěšením pro oko. Může nás jen mrzet, že zde zatím nelze umístit videozáznam. Opisovat pohyb tohoto koně slovy je poněkud nedostačující.

Na pořadu se vzápětí ocitly ukázky westernového ježdení. Byly předváděny disciplíny Western Pleasure, Trail a Reining. Divácky nejzajímavější disciplínou byl Trail v podání Líby Půlpánové. Přes nezvyklý travnatý povrch kolbiště se v reiningové části jezdci podařilo předvést i spiny a sliding-stopy. Zajímavostí byla vlajka v ruce jezdce, který nevěděl kam ji honem odložit, a tak projel úlohu reiningu i s ní.

Trail

Reining

Nedošlo, bohužel, na plánovanou a divácky atraktivní disciplínu Pole Bending.

Předposledním vystoupením byl opět kür, tentokrát v provedení Hany Jeřábkové. Doufám si tvrdit, že tato ukázka přesvědčila i odpůrce drezúry o její opodstatněnosti a mnoho diváků o své divácké atraktivitě.

Posledním a nejatraktivnějším bodem slavností bylo bariérové skákání pro hřebce, kteří působí jako plemenící v chovu koní Kinských. Za domácí se účastnil hřebec DAF Ondráš v sedle s Petrem Půlpánem, z hostí zejména Zdeněk Žíla, který si přivezl tři koně a dva hřebci od p. Cipry z Pilníkova.

Jiří Cipra se měl zúčastnit soutěže osobně, ale zranění mu v přímé účasti zabránilo, proto museli nastoupit náhradníci, v tomto případě mladé jezdkyně. Neúčast p. Cipry se zřejmě odrazila na výkonech jeho koní, kteří do boje o prvenství výrazně nezasáhli.

Diváci však zklamáni rozhodně nebyli, protože se rozpoutal zajímavý boj mezi P. Půlpánem na Ondrášovi a Zdeňkem Žílou v sedle hřebce JETRO. Při nerozhodném výsledku na výšce 170 cm atmosféra na tribunách mírně připomínala fotbalový zápas. Nakonec vše skončilo vítězstvím Zdeňka Žíly a JETRA s překonanými 180 cm a druhým místem Petra Půlpána a Ondráše se 170 cm. Takové výsledky jistě mnohé vypovídají o kvalitě JETRA i Ondráše. Oba hřebci jsou – dle dostupných informací – dostupní pro připouštění cizích klisen, a to Ondráš v hřebčíně Equus Kinsky v Chlumci nad Cidlinou a JETRO v JK Smrček (u Chrudimi).

Novinky na e-mail

Nepropásněte žádnou novinku. Všechny důležité informace vám zašleme rovnou na e-mail.

+420 777 247 110