Slavnosti koní 2019

Rádi bychom Vás pozvali na Slavnosti koní, které se budou konat v neděli 1.9.2019 v Hradištku u Sadské.

Hlavní program od 14 hodin

Svátek koní Kinských

Poslední prázdninový víkend, letos  31.8. – 1.9.2019, je tradiční termín, kdy se scházejí chovatelé koní Kinských v Hradištku u Sadské. Pořádají se zde tři významné akce Šampionát koní Kinských, Národní přehlídka koní Kinských a vše vrcholí Slavnostmi koní 2019.

Šampionát koní Kinských

Ten probíhal v sobotu. Jedná se o chovatelské soutěže, při kterých komisaři posuzují koně v drezurních úlohách pěti známkami. Ohodnotí kvalitu kroku, klusu, cvalu, uvolněnost, lehkost pohybu a soulad jezdce s koněm. Skokové koně ohodnotí při předvedení na parkuru třemi známkami za provedení skoku, obratnost a připravenost koně. Soutěže jsou vypsány s hendikepem, kdy chovatel s jezdcem zvolí, v jaké obtížnosti koně předvede. Mladí koně nebo méně zkušení jezdci volí nižší stupně obtížnosti a ti pokročilejší startují ve vyšších úlohách nebo parkurech. Hodnotí se zejména kvalita jejich pohybu a jezditelnost. Drezurním šampionem koní Kinských pro rok 2019 se stal čtyřletý valach Messi Kinský po Diamante z matky Mirabel Kinská po Alois. Chovatel a majitel Hřebčín Equus Kinsky. Skokovým šampionem se stala překvapivě klisna Jamajka Kinská, která si odskočila od mateřských povinností a běžně slouží v provozu školy. Kinská rodina „J“ je již několik generací cíleně připouštěna skokovými hřebci. V jejím původu jsou významní hřebci Maillisko (Jalisko B-Laudanum), Przedsvit X, Varin lipský, Div. Chovatel i majitel Hřebčín Equus Kinsky. Vícešampiónem ve skákání se stal plemenný hřebec Gasper Kinský po Gin Fizz z matky po Dux lipský, chovatelky Ing. Radky Hronkové ze Žďáru nad Sázavou, majitelky Ing. Evy Benmetir ze Zásmuk. Zajímavý postřeh je, že třetí se umístil Jamajky Kinské syn, Jasmín po Diamante.

Šampionát prověřuje vlastnosti koní a vytváří podklady pro kontrolu užitkovosti a kontrolu dědičnosti. Chovatele motivuje koně vzdělávat.

Národní přehlídka koní Kinských

V neděli dopoledne pokračoval program Národní přehlídkou koní Kinských. Komise ve složení Jan Chýle, Gábina Křístková a Ing. Lenka Gotthardová posuzovala na předváděcím trojúhelníku 55 koní rozdělených podle věku do kategorií na hřebce, klisny, valachy. Těm nejlepším bylo uděleno 18 chovatelských prémií. Prémie i s fotografiemi koní lze nalézt na svazových stránkách www.schkk.cz.

Prémii také získali dva plemenní hřebci Gasper Kinský Ing. Evy Benmetir a Milton Kinský Jiřího Kroutila. Potěšitelné je, že se letos sešlo 13 klisen s hříbaty. U koní, které byly posuzovány před rokem, bylo možné hodnotit jejich vývin.

Každého předvedeného koně velmi fundovaně do mikrofonu zhodnotil předseda komise Jan Chýle. Stal se z něj uznávaný a respektovaný odborník a za jeho posouzení jsou chovatelé vděční. Navíc je to pro všechny poučné, učí se na koně dívat správnýma očima. Poučení je to nejdůležitější proč přehlídky organizovat. Chovatelům ukazuje kam směřovat chov. Zejména je důležité vidět kategorii klisny s letošními hříbaty a předvedení plemenných hřebců.

Slavnosti koní

V neděli, ve 14 00 hod. začaly Slavnosti koní, na které reklamní kampaň zvala i širokou veřejnost. Přišlo velké množství diváků. Bohatý program začínal předvedením všech kategorií z dopolední přehlídky a slavnostním udělováním prémií. Přehlídka vyvrcholila nádhernou kolekcí 13 klisen s hříbaty. Program pokračoval ukázkou parforsního honu třech koní stáje Markovice se smečkou bíglů Báry Budkové.

V dalším vystoupení se pod sedlem společně předvedly plemení hřebci Famousdance s Miltonem Kinským ve skokové ukázce a drezurní Dreux.

V dalším vystoupení Jana Březinová z Buršic  předvedla klisnu Lady Jane Kinskou s tříměsíčním hříbátkem Lady Monlight Kinskou a přirozenou komunikaci pod sedlem bez uzdění. První blok před přestávkou vrcholil Velkou drezurní čtverylkou osmi koní Kinských, kterou předvedli žáci Jezdecké školy Equus Kinsky z Hradištka u Sadské.

Po přestávce začínal druhý blok programu tanečnicemi „Chlumecké country baby“ doprovázené dvěma Westernovými jezdci, Lukášem Davidem a Michalem Červeným. Následovala skoková čtverylka minikoní ze stáje Przechwozd rodiny Hejhalových. Po minikoních nastoupily větší poníci stáje u Sepíka se štafetovým skákáním. Malé děti na ponících jsou vždy kouzelní. Divácky atraktivní bylo vystoupení městské policie z Prahy 1, kteří předvedli náročný výcvik policejních koní, čtyř černých Kladrubáků, včetně skákání přes oheň, procházení kouřovou clonou, uklidnění bouřícího davu včetně zatčení delikventů.

 

Třetí blok vrcholil soutěží Jump and Drive tří štafet. Nejprve jezdec na koni překonal zkrácený parkur přes překážky a v cíli předal štafetu čtyřspřeží, které pokračovalo na parkuru mezi kužely. Své umění ovládat čtyřspřeži předvedli Jiří Jirásek, Jaroslav Jandl a Pavel Hybler a skoková děvčata Natálie Němcová, Nikola Šmejkalová a Tereza Tuháčková.

Další blok zahajovali jezdkyně stáje Przechwozd při pohádkové ukázce nazvaná Noc na Karlštejně, následovala vtipná swingová čtverylka děvčat na ponících stáje u Sepíka. Městská policie Prahy 1 si připravila ukázku koňského fotbalu Pushball.

Adrenalin divákům zdvihli tři čtyřspřeží při vystoupení nazvané Rychlá kola. Následovalo závěrečné loučení všech účinkujících, které improvizačně obohatili westernový jezdci a čtyřspřeží, když začali točit slalom mezi tanečnicemi z Chlumce nad Cidlinou.

Nádhernou akci podpořilo nádherné a příjemné počasí, středočeský kraj a také hejtmanka středočeského kraje, která převzala nad akcí záštitu. Pro pořadatele byl odměnou potlesk diváků jejich uznání a slova chvály, když odcházeli. Potěšující byl velký ohlas na sociálních sítích. Kdo jste se do Hradištka u Sadské nedostal, tak si nezapomeňte do kalendáře poznamenat poslední neděli o prázdninách, 31. 8. 2020, od  14.00 hod.  

 

Vstupné na stání + otevřená tribuna 100,-  Kč dospělí + děti starší 10 let ( k zakoupení na místě )

Děti do 3 let zdarma, 3-10 let 50,- Kč na stání

Vstupné na krytou tribunu 150,- Kč ( pro děti starší 3 let + dospělé, rezervace lepší předem )

PLÁN AREÁLU

Krytá tribuna (možnost rezervovat místa)

Novinky na e-mail

Nepropásněte žádnou novinku. Všechny důležité informace vám zašleme rovnou na e-mail.

+420 777 247 110