Slavnosti koní 2016

2 x koně hlavně Kinští

V neděli 28. 8. se do Hradišťka u Sadské sjeli chovatelé a majitelé koní Kinských se svými zlatými krasavci a odpolední program doplnila další plemena koní. Již 11x se konala na Hradištku Národní přehlídka koní Kinských a již po třetí Slavnosti koní.

za podpory

Chovatelská přehlídka Svazu chovatelů koní Kinských nabízí každoročně pohled na širokou škálu kategorií koní Kinských. Je zde možné vidět letošní hříbata pod matkami, klisničky jednoleté až tříleté a chovné klisny ve třech věkových kategoriích, valachy a hřebce, rovněž rozdělené do věkových skupin. Poděkování za letošní i předchozí účasti patří následujícím chovatelům a majitelům koní a jejich týmům: Janě Březinové z Buršic u Kolince, Jiřímu Kroutilovi z Markovic u Chrudimi, Vladislavu Vosáhlovi ze Zadražan u Chlumce n. C., Ing. Jaromíru Musilovi z Holovous u Hořic, Svatavě Richtrové z Třebčic u Nepomuku, Kateřině Šildbergerové z Hradce Králové, MVDr. Pavlu Růžičkovi z Litomyšle, Lucii Řezníčkové ze Žďáru n. S., Jiřímu Bukovi z Libohoště u Vrchotových Janovic, manželům Novotným z Ptáčova u Třebíče, Miroslavu Malířovi z Máslojed u Smiřic, rodině Benešových z Prahy 12, Denise Kopsové ze Sopotnice, RNDr. Petru Dvořákovi z Prahy, Andree Brdlíkové z Tlučeně u Litoměřic, rodině Hejhalových z Prahy 9, Václavu Volfovi z Rosnice u Všestar, firmě Orling z Ústí nad Orlicí a také hlavním spolupořadatelům akce manželům Libuši a Petru Půlpánovým.

V letošním roce posuzovala koně mezinárodní komise, která pracovala ve složení: Ing. Otakar Vondrouš (hlavní komisař), Jan Chýle, Jan Tvarůžek a z Německa opět přijel tamní inspektor chovu koní Franz-Josef Coenen. Ten koně Kinské hodnotí v určitých časových intervalech již od konce 90. let, kdy se krátce před tím stali tzv. rázem českého teplokrevníka. Jeho postřehy jsou vždy velice cenné, neboť má velmi dobrý odhad chovatelské i potenciální sportovní hodnoty koní. Letos se s našimi posuzovateli velice shodoval, takže výsledné hodnocení bylo vzájemným potvrzením konsenzu. Přehled prémiovaných koní naleznete na webových stránkách Svazu chovatelů koní Kinských (www.schkk.cz).

Odpolední Slavnosti koní se ve své první třetině nesly v duchu přehlídky koní Kinských a to jak na ruce, tak pod sedlem či zápřeži. Na kolbiště nastoupili všichni zúčastnění koně a proběhlo vyhodnocení prémiovaných koní. V první ukázce pod sedlem se představil odchov Jiřího Kroutila úspěšný militarista Milton Kinský, kterého převáděl přes crossové překážky, zapůjčené v Pardubicích (díky), zkušený jezdec Peter Myška. Ve skokové čtverylce mohli diváci fandit čtveřici koní a jezdců: Famous Dance s Miloslavem Příhodou, Hannibalovi LD s Tomášem Novákem, Noblese a Natálii Němcové a Jamajce Kinské s Kateřinou Faustovou.

Poprvé v historii chovu koní Kinských bylo možné spatřit čtverylku isabel a plaváků o osmi koních. Nádherný zážitek divákům připravili tito jezdci a koně: Iva Hejlová a Tara Kinská, Leona Hejlová a Tája Kinská (obě stáj Markovice), Jana Březinová s Lady Jane Kinskou a Lenka Maršálková s Limitasem Kinským (všichni JK Buršice) a dále Orisa Kinská s Barborou Chloupkovou, Oriela Kinská s Andreou Baškovou, Nugát Kinský s Libuší Půlpánovou a Mirabel Kinská s Andreou Maťhovou (všchni JŠ Equus Kinsky).

Přechodem mezi prvním a druhým blokem programu byla slavnostní jízda tří čtyřspřeží, kdy zlatá čtyřka pana Vladislava
Vosáhla přivezla na kolbiště vzácnou návštěvu, a to Jeho eminenci kardinála Dominika Duku, který na Hradišťku strávil více než tři hodiny programu a v závěru požehnal všem koním a jezdcům.

Dvě čísla v programu patřila manželům Novotným s jejich frískými koňmi a třetí doplnila Vendulka Šponarová s Arnoldem a ovčákem Guliverem.

V dámském sedle představila Kamila Rohánková devítiletého starokladrubského bělouše (opravdu bělouše) Solo Famaru XXI-5. Krásné kür v dobovém oblečení patřilo i k jejich úspěšné finálové soutěži na MČR. V příštím roce pořádá zájmový spolek Dámy v sedle mistrovství naší země v dámském ježdění právě na Hradišťku.

Netradiční pojetí drezurního umění představili pánové Michal Červený a Lukáš David, kdy jeden jel klasické drezurní kür a druhý westernové a v průběhu představení si pánové prohodili koně, takže sed na appaloosse ve fraku a v drezurním sedle ve westernovém klobouku byl opravdu vtipným zakončením ukázky.

V programu nemohl chybět Václav Vydra a jeho koně, kdy divákům představili vzájemnou souhru a soulad bez potřeby jakéhokoliv uzdění a sedlání, vyjma nákrčníku. Závěrečné číslo, skok přes divačky – dobrovolnice, byl opravdu odvážným výkonem všech zúčastněných.

Velké nadšení a emoce vyvolávají soutěžní ukázky, jednak jump and drive a dále také mini-maxi. V první soutěži se nám představili tři „dvojice“ Kateřina Sklenská se čtyřkou a na koni Miloslav Příhoda, další tým tvořil Jaroslav Jandl a na koni Natálie Škábová a dále Martin Kastner a Ulrika Kopřivová, v tomto pořadí se nakonec také jezdci umístili.

Mini-maxi bylo nesmírně vyrovnané a napínavé. V konečném klání na 160 cm zvítězila Dominika Hrubešová na koni Chardone a dvě následující místa obsadila Natálie Škábová s Fatimou a Miloslav Příhoda s Famous Dancem.

Program doplnili koně Kinští a falabelly jezdecké stáje Przechwozd, kde jsme mohli být svědky milé zkratky pohádky Šíleně smutná princezna. Tým tvořily falaebelly s dětským doprovodem, na koních Kinských se prezentovaly Hedvika a Barbora Hejhalovy.

Dvě čísla patřila voltižní ukázce na starokladrubské klisně Corinzii z Národního hřebčína Kladruby nad Labem. Zkušená cvičitelka voltiže Bohunka Rosůlková tak představila kladrubské mládí na koni při mnoha náročných voltižních cvicích.

Závěrečné defilé a požehnání všem účastníkům vytvořilo nesmírně důstojné zakončení této jezdecké podívané. Příští rok na stejném místě v téměř stejnou dobu se můžeme opět na sebe všichni těšit J.

Lenka Gotthardová

další fotografie z akce naleznete zde: http://jsequuskinsky.rajce.idnes.cz/Slavnosti_koni_2016/

Novinky na e-mail

Nepropásněte žádnou novinku. Všechny důležité informace vám zašleme rovnou na e-mail.

+420 777 247 110