KMK 2018 vyhlašuje Svaz chovatelů koní Kinských

Pozdě, ale přece – i pro letošní rok se nakonec podařilo zajistit pořádání již tradičního seriálu pro mladé koně – Kriterií mladých koní, a to ve dvou z původně tří vypisovaných disciplin – ve skocích a drezuře. Více v tiskové zprávě…

Veškerá kvalifikační kola i finále, jak ve skocích, tak v drezuře, letos na základě smlouvy s SCHKK uspořádá TJ Equus Kinsky ve svém domovském areálu v Hradišťku u Sadské.

Čtyři kvalifikační kola KMK ve skocích proběhnou vždy jeden den před již vypsanými závody na Hradišťku, začínat se bude 23. května, tedy den před 4. kolem letošního Českého skokového poháru. 

Finále pak proběhne během druhého zářijového víkendu, současně s finále Champions Tour. Dvě drezurní kvalifikace KMK budou vypsány v rámci již plánovaných otevřených závodů na Hradišťku, finále proběhne současně s finále Národního drezurního poháru mládeže.

Majitelé a jezdci mladých koní se musí připravit na nový způsob financování. Majitelům všech zúčastněných koní se budou vyplácet příspěvky na náklady spojené s účastí koní v KMK (příspěvek na cestovné a paušální příspěvek na odměnu jezdci a ošetřovateli), které jsou pro MZe, na rozdíl od výher, uznatelným nákladem. 

 

Všechny majitele a jezdce mladých koní srdečně zveme k účasti v letošním seriálu KMK.

 

VV SCHKK byl původně proti

Výkonný výbor Svazu chovatelů koní Kinských se původně k přednesenému rámcovému návrhu na uspořádání KMK v drezuře a ve skocích kladně nevyjádřil, jelikož nebyla nepředložena finanční rozvaha, harmonogram, záruky. Dle zápisu z dubnového zasedání VV SCHKK byl v diskusi zvážen krátký termín pro přípravu, administrativní a finanční náročnost a z toho vyplývající rizika pro tak malou organizaci, jakou je SCHKK. Na základě tehdy dostupných informací VV nesouhlasil s převzetím organizačního zajištění KMK 2018 pro uvedené disciplíny.

Jak prozradila na dotaz redakce Jezdci.cz Ing. Lenka Gotthardová, návrh byl později předložen Valné hromadě SCHKK, která se uskutečnila 28. dubna v Chlumci nad Cidlinou. Nakonec byl i díky určitým zárukám ze strany TJ Equus Kinsky, která bude jednotlivá kola a finále pořádat, Valnou hromadou odsouhlasen.

 

Zásady KMK 2018 final

Schválený rozpis – KMK – Hradištko

Přihláška koně do KMK 2018

Novinky na e-mail

Nepropásněte žádnou novinku. Všechny důležité informace vám zašleme rovnou na e-mail.

+420 777 247 110